Thị trường
24/02/2018 05:37 AM +07:00
24/11/2017 12:25 PM +07:00

TP.HCM: thu từ sản xuất kinh doanh tăng trưởng tích cực

Theo Cục Thuế TP.HCM, trong 10 tháng năm 2017, hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN trên địa bàn có nhiều khởi sắc, đóng góp tích cực cho nguồn thu ngân sách của thành phố.

 

Ảnh minh họa

Thống kê của Cục Thuế TP.HCM cho thấy, số thu ngân sách từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong 10 tháng năm 2017 đạt 108.168 tỷ đồng, đạt gần 72% dự toán năm, tăng trên 10% so với cùng kỳ năm 2016, chiếm tỷ trọng 60,61% trên số thu nội địa, trừ dầu thô. Trong đó, nguồn thu chủ yếu là từ khu vực kinh tế tư nhân. DN có vốn đầu tư nước ngoài có mức tăng thu cao nhất với 48.270 tỷ đồng tăng trên 16%, khu vực DN công thương nghiệp ngoài quốc doanh đứng thứ 2 với số thu 41.764 tỉ đồng, tăng trên 15%, so với cùng kỳ năm 2016.

Phân tích từ số thu các loại thuế chính, Cục Thuế TP.HCM cho biết, hầu hết các khoản thu chính đều tăng so với cùng kỳ. Trong đó, thuế giá trị gia tăng tăng trên 7%. Khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài có số thu tăng cao nhất (12,31%); khu vực DN công thương nghiệp ngoài quốc doanh tăng trên 11%. Thuế tiêu thụ đặc biệt tăng trên 14% so với cùng kỳ, chủ yếu là do số thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng khá (tăng gần 30%).

Mặt khác do sản lượng tiêu thụ của một số mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt tăng so với cùng kỳ và thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với một số mặt hàng tăng.

Thuế thu nhập doanh nghiệp cũng có sự tăng trưởng so với cùng kỳ, trong đó tập trung chủ yếu vào các DN có vốn đầu tư nước ngoài (tăng trên 19%) và DN khu vực ngoài quốc doanh (tăng gần 22%).  Thuế thu nhập cá nhân tăng trên 20% so với cùng kỳ, trong đó hầu hết các khoản thu thuế TNCN từ các nguồn khác nhau đều tăng khá, riêng thuế TNCN từ tiền lương, tiền công tăng trên 19% so với cùng kỳ. Đây là khoản thu chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng số thu thuế TNCN (chiếm trên 75%). Nguyên nhân là do những năm qua cơ quan Thuế đã áp dụng nhiều biện pháp quản lý thu thuế đối với cá nhân có thu nhập, trong đó đặc biệt ứng dụng hệ thống quản lý thuế tập trung đã nâng cao hiệu quả khai thác nguồn thu, số lượng người nộp thuế phải kê khai, nộp thuế tăng lên đáng kể. Ngoài ra, trong những năm gần đây thị trường bất động sản trở nên sôi động, thu nhập từ tiền lương, tiền công, tiền hoa hồng của các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực này cũng tăng đáng kể.

Vũ Trọng

Ý kiến bạn đọc ()