Thời sự
24/02/2018 01:17 AM +07:00
25/03/2015 10:20 AM +07:00

Vốn đầu tư toàn xã hội tăng 9,1%

Đánh giá tình hình đầu tư phát triển tại Hội nghị giao ban ngày 25/3, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, đầu tư toàn xã hội ước thực hiện vốn đầu tư toàn xã hội quý I/2015 đạt gần 246.000 tỷ đồng (theo giá hiện hành), tăng 9,1% so với quý I/2014.

Giao ban tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trong đó, khu vực nhà nước là 88,7 nghìn tỷ đồng, tăng 6,4%. Khu vực ngoài nhà nước là 89,6 nghìn tỷ đồng, tăng 10,8%. Khu vực FDI là 67,5 nghìn tỷ đồng, tăng 10,7%.

Về thu hút vốn ODA: quý I/2015 (tính đến ngày 20/3), tổng giá trị Hiệp định ODA ký kết đạt khoảng 887,8 triệu USD, giảm gần 51% so với cùng kỳ năm 2014. Giải ngân tháng 3/2015 ước đạt 150 triệu USD. Trong đó vốn vay ước đạt 135 triệu USD, viện trợ không hoàn lại ước đạt 15 triệu USD. Tăng 12,78% so với cùng kỳ năm 2014. Giải ngân quý I/2015 ước đạt 403 triệu USD. Trong đó, vốn vay ước đạt 366 triệu USD, viện trợ không hoàn lại ước đạt 37 triệu USD, tăng 10,71% so với cùng kỳ năm trước.

Về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài: tính đến hết ngày 20/3, cả nước có 267 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1.216,7 triệu USD, gấp gần 2,2 lần về số dự án nhưng giảm 40,6% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2014.

Tổng số lượt dự án tăng vốn đầu tư mở rộng sản xuất trong quý I/2015 là 102 lượt dự án với tổng số vốn tăng lên là 621,12 triệu USD,tăng gần 2,5 lần về số dự án, nhưng giảm 51,8% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2014.

Tính chung cà vốn đầu tư cấp chứng nhận mới và tăng thêm trong quý I/2015 đạt trên 1,8 tỷ USD, giảm 45% so với cùng kỳ năm 2014 (quý I/2014 giảm 49,6%).

Nguyễn Việt

Ý kiến bạn đọc ()