Vì sao xăng sinh học chưa “có đất sống”?

TBKD Trên thế giới, nhiều nước đã sử dụng rộng rãi xăng sinh học, E5 (châu Âu), E10 (Mỹ, Thái Lan).…Trong khi đó, tại Việt Nam, cả người tiêu dùng và doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu vẫn chưa “mặn mà” với xăng sinh học E5. Các kiến nghị cho rằng cần nghiên cứu chính sách giảm thuế, miễn thuế TTĐB, chiết khấu hoa hồng, phí, môi trường để giảm giá thành nguồn ethanol, giảm giá bán xăng E5 thấp hơn giá bán xăng khoáng A92.

Xem thêm