Tin tức
18/03/2018 12:33 PM +07:00
11/05/2017 05:14 PM +07:00

11 dự án được Kon Tum hỗ trợ khởi nghiệp

Kon Tum hỗ trợ khởi nghiệp các dự án thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, nông nghiệp thực phẩm, nông nghiệp du lịch, khoa học-kỹ thuật và thương mại-dịch vụ.

Buổi họp xét duyệt các dự án ý tưởng khởi nghiệp đợt I năm 2017

14 dự án, ý tưởng khởi nghiệp đợt 1 đã được Hội đồng Tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum tổ chức xét duyệt. Trong 14 dự án thì có 11 dự án, ý tưởng thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông nghiệp thực phẩm, nông nghiệp du lịch, khoa học-kỹ thuật và thương mại-dịch vụ được Hội đồng hỗ trợ trong đợt này. 

Trong số 11 dự án, Hội đồng tỉnh đánh giá cao các dự án: 

•    "Choap choap - snack nấm đầu tiên tại Việt Nam" của tác giả Nguyễn Trọng Hòa (TP. Kon Tum).

•    Dự án nông trại hữu cơ Nico Nico Yasai "Vùng sản xuất rau ôn đới Măng Đen Kon Plông chuỗi cung ứng thực phẩm hữu cơ của hệ thống Nico Nico Yasai" của tác giả Võ Lâm Vũ (huyện Kon Plông).

•     Dự án “Cửa hàng rau sạch Kon Tum” của nhóm tác giả Lương Hồng Nguyên, Nguyễn Quốc Bảo (TP. Kon Tum)…
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum Nguyễn Đức Tuy cho biết: 11 dự án được xét duyệt hỗ trợ đều có ý tưởng tốt, gắn với địa phương, hướng tới phát triển nông nghiệp bền vừng.

Hội đồng Tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum đã nhận được 30 ý tưởng, dự án của các tác giả, nhóm tác giả sau hơn một tháng phát động. Trong đợt 1, Hội đồng xét duyệt 14 ý tưởng, dự án. Dự kiến đợt 2 xét duyệt 16 dự án, ý tưởng còn lại, hoàn thành trước ngày 15/5.

Hội đồng sẽ hỗ trợ đào tạo khởi nghiệp, hỗ trợ thành lập doanh nghiệp; hỗ trợ vốn kinh doanh và thương mại hóa sản phẩm từ Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh, các tổ chức tín dụng và các nhà đầu tư. Tỉnh sẽ kêu gọi các ngân hàng thực hiện các gói tín dụng của Chính phủ về nông nghiệp, cho vay, hỗ trợ các thủ tục cho vay; giúp các tác giả, nhóm tác giả được tiếp cận với nguồn vốn từ Quỹ khởi nghiệp của tỉnh.

Thu Thảo
 

Ý kiến bạn đọc ()