Tin tức
22/02/2018 07:51 AM +07:00
02/11/2017 05:40 PM +07:00

Sinh viên sẽ được hỗ trợ kinh phí khởi nghiệp

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025. Theo đó, đến năm 2025, mỗi trường đại học phải có ít nhất 5 dự án khởi nghiệp của sinh viên được cấp kinh phí. 

 Mục tiêu của đề án là đến năm 2020, có ít nhất 90% học sinh, sinh viên của các học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên được trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp; 100% các học viện, trường đại học, 50% các trường cao đẳng, trung cấp có ít nhất 2 ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp hoặc kết nối với các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư mạo hiểm.

Vào năm 2025, 100% các học viện, trường đại học, 70% các trường cao đẳng, trung cấp tối thiểu phải có 7 dự án, ý tưởng được cấp kinh phí. 

Đề án cũng nêu rõ, các học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp phải chủ động bố trí kinh phí từ các nguồn thu hợp pháp của nhà trường (bao gồm các nguồn chi thường xuyên, nguồn nghiên cứu khoa học...) để hỗ trợ các hoạt động, ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên. 

Ngoài ra, các trường có thể lập quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp từ nguồn kinh phí xã hội hóa; tìm kiếm nguồn kinh phí, đầu tư từ các cá nhân, tổ chức cho những dự án này.

Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao nhiệm vụ xây dựng tài liệu giáo dục khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên; tài liệu đào tạo giáo viên, cán bộ tư vấn hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp. Bộ cũng sẽ chủ trì tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tư vấn ở các học viện, trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

VT

Ý kiến bạn đọc ()