Toàn cảnh
18/02/2018 04:39 AM +07:00
18/05/2017 09:55 AM +07:00

Bộ Tài chính nói gì về tình trạng "quân xanh, quân đỏ" trong đấu thầu, đấu giá

Kiến nghị Chính phủ sửa đổi Luật Đất đai về cơ chế định giá đất và cơ chế đấu thầu giá đất là rất đúng. Như báo chí nêu, cùng một mảnh đất, ví dụ như của Công ty xổ số cũ ở Tp.HCM trên đường Lê Duẩn, với diện tích mà khi đấu giá xong thì giá khởi điểm chỉ 580 tỷ, nhưng giá bán là trên 1.400 tỷ đồng. Trên đường đó, có rất nhiều dự án diện tích to hơn mà giá không theo đấu giá.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn khẳng định như vậy khi nói về những kiến nghị mà Hiệp hội BĐS Tp.HCM vừa mới đề xuất liên quan tới việc kiến nghị thanh tra 60 dự án đất vàng gây xôn xao dư luận những ngày qua.

 

kiến nghị thanh tra 60 dự án đất vàng gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Kiến nghị thanh tra 60 dự án đất vàng gây xôn xao dư luận những ngày qua

Trước đó, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội BĐS Tp.HCM nêu vấn đề thời gian gần đây, đề nghị của Bộ Tài chính đối với Chính phủ thì chúng tôi cũng rất đồng tình với xử lý của các Phó Thủ tướng Chính phủ trong thời gian vừa qua đối với 60 dự án có vấn đề phải thanh tra.

Tuy nhiên, Hiệp hội này kiến nghị là sớm ban hành Quyết định thay thế Quyết định 09 của Thủ tướng Chính phủ năm 2007, Quyết định 140 năm 2008, Quyết định 86 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ để có một khung pháp lý mới xử lý vấn đề này, phục vụ quá trình cổ phần hóa của chúng ta trong thời gian tới.

Và kiến nghị sửa đổi ngay, kể cả sửa đổi Luật Đấu thầu để chúng ta sửa đổi cơ chế về đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu bảo đảm công khai minh bạch để khắc phục tình trạng quân xanh-quân đỏ trong đấu thầu, đấu giá trong thời gian vừa qua ở một số nơi.

Đồng thời, ông Châu kiến nghị để cho các chủ đầu tư vẫn được tiếp tục thực hiện dự án của mình. Nếu trong trường hợp thanh tra phát hiện các vấn đề thì các chủ đầu tư đó có nghĩa vụ phải nộp tài chính bổ sung nếu có. Còn trong trường hợp không phát hiện các vi phạm pháp luật cụ thể thì nên để cho các chủ đầu tư tiếp tục thực hiện dự án của mình để bảo đảm sản phẩm bàn giao cho khách hàng.

Cuối cùng, đối với người mua nhà, họ không có lỗi nên người mua nhà không phải chịu trách nhiệm gì khi mua sản phẩm của các dự án.

Phản hồi những đề xuất của Hiệp hội BĐS Tp.HCM, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn, nói về câu hỏi 60 dự án mà Bộ Tài chính có văn bản số 2000/BTC-TTr báo cáo Thủ tướng, thì chúng tôi thực hiện báo cáo 2000 theo yêu cầu của Thủ tướng tại văn bản 1285 ngày 29/11/2016, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính cùng các bộ rà soát tình trạng sử dụng đất của DN cổ phần hóa, báo cáo Thủ tướng và kiến nghị giải pháp.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Tài chính đã rà soát, thời điểm rà soát từ 1/7/2014 đến hết 2016, tức là thời điểm thực hiện Luật Đất đai 2013. Qua rà soát đó, chúng tôi có 2 kiến nghị.

Thứ nhất, chúng tôi báo cáo Thủ tướng năm 2017, một trong những nhiệm vụ mà Thủ tướng đã duyệt, giao cho Thanh tra Chính phủ kiểm tra, thanh tra tình trạng sử dụng đất trên địa bàn Tp.HCM. Do vậy, chúng tôi đề nghị cho phép chúng tôi chuyển danh sách 60 dự án đó sang cho Thanh tra Chính phủ tham khảo để chọn ra các đối tượng rủi ro để thực hiện thanh tra, kiểm tra. Chính phủ đã chấp nhận kiến nghị đó.

Kiến nghị thứ hai, trong số 60 dự án đó, đối với các dự án có dấu hiệu vi phạm so với Điều 118 Luật Đất đai năm 2013, gây bức xúc trong dư luận thì kiến nghị Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh đình chỉ những cái đang thực hiện, chứ không phải tất cả.

Như vậy, việc Bộ Tài chính báo cáo là theo yêu cầu của Chính phủ, và theo chức năng nhiệm vụ, kiến nghị đó là theo đúng đối tượng vi phạm thì cần phải có biện pháp ngăn chặn và khắc phục.

Đặc biệt liên quan tới các kiến nghị của Hiệp hội Bất động sản TPHCM, ông Tuấn khẳng định, Bộ Tài chính rất đồng tình. "4 kiến nghị này đúng pháp luật, đúng thực tiễn và phù hợp với kiến nghị của Bộ Tài chính", ông Tuấn nói.

 

Thy Lê

 

 

Ý kiến bạn đọc ()