Toàn cảnh
22/01/2018 03:09 AM +07:00
14/12/2017 08:15 AM +07:00

Vốn cho nhà ở xã hội thêm hơn 100 tỷ đồng

Sau hơn 4 năm thực hiện chính sách của Chính phủ về nhà ở cho người có công với cách mạng, cả nước đã hoàn thành việc xây mới, sửa chữa, cải tạo nhà ở cho 120.000 hộ, vượt hơn 43.000 hộ so với kế hoạch đặt ra. Tuy nhiên, mới đây, Chính phủ đã trình UBTV Quốc hội kế hoạch đầu tư hỗ trợ nhà ở cho người có công giai đoạn 2016-2020 là 7.300 tỷ đồng, giảm 100 tỷ đồng để chuyển sang cho nhà ở xã hội.

 

Theo báo cáo, Chính phủ cắt giảm Hà Nội 30.736 tỷ đồng, An Giang 69.958 tỷ đồng, Hà Tĩnh 32 triệu đồng, Hải Dương 406 triệu đồng, Tiền Giang 76 triệu đồng.

Tỉnh Quảng Nam có gần 5.000 ngôi nhà cho người có công, nhờ chương trình đó mà nhiều ngôi nhà được hoàn thiện. Trong giai đoạn 1, Quảng Nam khẩn trương triển khai đề án và hoàn thành hỗ trợ 11.600 ngôi nhà, với tổng số kinh phí của đề án gần 600 tỷ đồng. 

Đến nay, Quảng Nam đã hoàn thành 60% hỗ trợ nhà ở cho người có công trong đề án. Quảng Nam đã ứng ra khoảng 200 tỷ đồng, đạt 70%, số tiền còn lại cần ứng tiếp cho giai đoạn tiếp theo là 100 tỷ đồng. 

Nhiều gia đình chưa được hỗ trợ

Ông Thái Hoàng Vũ – Phó Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Nam, cho biết hiện vẫn còn nhiều người có công chưa được vay vốn ngay trong giai đoạn 1 mà phải chuyển tiếp sang giai đoạn 2. 

Tp. Hà Nội cũng hoàn thành 4.284 nhà cho người có công. Theo UBND Tp. Hà Nội, hiện các quận huyện cũng đã nỗ lực hoàn thành 80% công tác xây dựng và sửa chữa nhà cho người có công trên địa bàn. Hiện Hà Nội còn trên hơn 1.000 hộ gia đình người có công chưa thực hiện việc xây dựng, sửa chữa nhà ở dự kiến đưa vào giai đoạn 2.

Tính đến ngày 15/5/2017, cả nước còn gần 300.000 hộ cần cấp kinh phí để hỗ trợ, trong đó có hơn 43.000 hộ đã thực hiện sẽ được Nhà nước cấp hoàn trả kinh phí.

Như vậy, tổng kinh phí ngân sách nhà nước cần cấp để hỗ trợ giai đoạn 2 khoảng 8.385 tỷ đồng (trong đó, ngân sách Trung ương cấp khoảng hơn 7.762 tỷ đồng, ngân sách địa phương cấp khoảng hơn 623 tỷ đồng)… Do đó, bài toán hỗ trợ kinh phí cho chương trình này cần được tính toán một cách thấu đáo. 

Mới đây, tại cuộc họp của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã trình kế hoạch đầu tư hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng giai đoạn 2016-2020 là 7.300 tỷ đồng. Kinh phí này được tính toán trên cơ sở số hộ gia đình được hỗ trợ về nhà ở là 282.948 hộ, trong đó có 110.876 hộ xây mới và 172.072 hộ sửa chữa._

Ông Nguyễn Trọng Ninh, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), cho biết giai đoạn 2 số lượng tăng lên rất nhiều. Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội, Bộ Xây dựng đã thống nhất báo cáo Thủ tướng chốt số liệu, dứt khoát giai đoạn 2 không tăng thêm. Nếu tăng thêm, các địa phương phải tự giải quyết từ ngân sách địa phương và nguồn hỗ trợ khác. 

Tuy nhiên, trên cơ sở rà soát và cập nhật số hộ gia đình người có công với cách mạng, tổng số hộ gia đình cần được hỗ trợ về nhà ở trong giai đoạn 2016-2020 là 313.707 hộ, gồm 126.733 hộ xây mới và 186.974 hộ sửa chữa, cải tạo với nhu cầu hỗ trợ từ ngân sách nhà nước khoảng 8.810 tỷ đồng. 

Trong đó, ngân sách Trung ương là 8.136,723 tỷ đồng, tăng 836,723 tỷ đồng so với số vốn đã báo cáo Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ đã giao cho các địa phương (7.300 tỷ đồng) tại Quyết định số 547.

Tổng số hộ gia đình cần được hỗ trợ về nhà ở trong giai đoạn 2016-2020 là 313.707 hộ, gồm 126.733 hộ xây mới và 186.974 hộ sửa chữa, cải tạo với nhu cầu hỗ trợ từ ngân sách nhà nước khoảng 8.810 tỷ đồng.

Chuyển ngân sách cho nhà ở xã hội

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính-Ngân sách cho biết triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch cho từng địa phương để thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng.

Đến nay, qua rà soát, có 5 địa phương giảm số vốn cần hỗ trợ là 101,208 tỷ đồng so với số vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch. Chính phủ trình UBTVQH xem xét, điều chỉnh giảm 101,208 tỷ đồng và bổ sung phần vốn này cho Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở xã hội.

Số liệu của Bộ Xây dựng cho thấy, số lượng các hộ gia đình thuộc diện cần hỗ trợ cũng như nhu cầu cần hỗ trợ từ ngân sách Trung ương đã có sự thay đổi đáng kể so với thời điểm Chính phủ báo cáo, trình Quốc hội, UBTVQH xem xét, quyết định bố trí vốn cho nhiệm vụ này.

Đã tăng 30.759 hộ (tăng từ 282.948 hộ lên 313.707 hộ), vốn ngân sách Trung ương cần hỗ trợ tăng 836,723 tỷ đồng (từ 7.300 tỷ đồng lên 8.136,723 tỷ đồng). 

Điều này thể hiện công tác quản lý, thống kê, tổng hợp số liệu để làm căn cứ phục vụ cho quá trình xây dựng dự toán, đề xuất tổng mức vốn cần hỗ trợ còn chưa nhất quán, chưa sát với tình hình thực tế.

Ủy ban Tài chính-Ngân sách đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan rút kinh nghiệm, rà soát lại để bảo đảm chính xác, đầy đủ số liệu các hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ trên phạm vi cả nước. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ giao vốn cho các địa phương để triển khai thực hiện, bảo đảm quyền lợi chính đáng của các hộ gia đình người có công với cách mạng.

Liên quan đến đề xuất cắt giảm và bổ sung phần vốn cắt giảm cho Ngân hàng Chính sách xã hội, 100% ý kiến thành viên UBTVQH biểu quyết tán thành với đề nghị của Chính phủ là trình UBTV Quốc hội cho phép cắt giảm 101,208 tỷ đồng kế hoạch đầu tư hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng đã giao cho 5 địa phương. Toàn bộ số vốn cắt giảm nêu trên bổ sung cho Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở xã hội.

Minh Sơn
 

Ý kiến bạn đọc ()