Vật liệu
21/02/2018 12:08 AM +07:00
26/11/2015 03:10 PM +07:00

Dự kiến tiêu thụ tới 77 triệu tấn xi măng trong năm 2016

Bộ Xây dựng tính toán nhu cầu tiêu thụ xi măng toàn ngành khoảng 75 - 77 triệu tấn trong năm 2016 - tăng 4 - 7% so với năm 2015; trong đó tiêu thụ nội địa khoảng 59 - 60 triệu tấn và xuất khẩu 16-17 triệu tấn

Đến cuối năm 2015, cả nước có 76 dây chuyền sản xuất xi măng với tổng công suất thiết kế đạt 81.56 triệu tấn, hoàn toàn có khả năng sản xuất đủ xi măng, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ năm 2016 (bao gồm cả xi măng tiêu thụ nội địa và clinker, xi măng xuất khẩu).

Năm 2014, sản lượng xi măng, clinker tiêu thụ thực tế là 71 triệu tấn, trong đó tiêu thụ nội địa đạt 50.6 triệu tấn, xuất khẩu 20.4 triệu tấn. Căn cứ dự báo kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 và các chính sách đầu tư phát triển, Bộ Xây dựng tính toán nhu cầu xi măng năm 2015 khoảng 72 - 74 triệu tấn, tăng 1.5 - 4% so với năm 2014, trong đó tiêu thụ xi măng nội địa khoảng 53 - 54 triệu tấn, xuất khẩu 19 - 20 triệu tấn.

Tổng sản lượng xi măng tiêu thụ toàn ngành 10 tháng năm 2015 đạt 58.6 triệu tấn

Một thống kê khác, tổng sản lượng xi măng tiêu thụ toàn ngành 10 tháng năm 2015 đạt 58.6 triệu tấn, đạt 80% so với kế hoạch năm, trong đó sản lượng xi măng tiêu thụ nội địa đạt 45.5 triệu tấn, tăng 8% so cùng kỳ năm 2014; sản lượng clinker và xi măng xuất khẩu đạt 13.15 triệu tấn, chỉ bằng 78% sản lượng xuất khẩu cùng kỳ năm 2014. Lượng clinker và xi măng tồn kho cuối tháng 10 khoảng 3 triệu tấn, trong đó có 680 nghìn tấn xi măng, còn lại là 2.36 triệu tấn clinker, tương ứng khoảng 12 - 14 ngày sản xuất.

Song Hà

Ý kiến bạn đọc ()