Xu hướng
22/02/2018 11:39 AM +07:00
13/05/2017 05:34 PM +07:00

Khai trương Cổng Dịch vụ công thành phố Hải Phòng

Ngày 11/5, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức khai trương Cổng Dịch vụ công thành phố và tổ chức thành công buổi đối thoại trực tuyến với chủ đề “Xây dựng chính quyền điện tử thành phố, hướng tới mục tiêu xây dựng Hải Phòng thành thành phố thông minh”.

Quang cảnh buổi đối thoại trực tuyến

Trong năm 2016, Sở TT&TT đã hoàn thành xây dựng Cổng Dịch vụ công trực tuyến thành phố, chuyển đổi dữ liệu và tích hợp các dịch vụ công trực tuyến đã triển khai tại các sở, ngành, quận huyện tập trung về một địa chỉ truy cập duy nhất là http://dichvucong.haiphong.gov.vn. Quá trình triển khai xây dựng Cổng, Sở TT& TT đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Du lịch và UBND quận Đồ Sơn, quận Hồng Bàng, quận Ngô Quyền kết nối thành công phần mềm một cửa của các đơn vị với Cổng Dịch vụ công trực tuyến thành phố và đảm bảo kỹ thuật sẵn sàng kết nối với phần mềm một cửa điện tử của các đơn vị khác theo tiêu chuẩn Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.

Cổng Dịch vụ công cho phép các cơ quan hành chính nhà nước phối hợp giải quyết thủ tục hành chính xuyên suốt trên môi trường mạng; đảm bảo cung cấp thông tin một cách tự động và trực tuyến về tình trạng giải quyết hồ sơ, cấp phép; người dân có thể thông qua mạng internet kiểm tra, giám sát về tình trạng giải quyết hồ sơ; triển khai hình thức sử dụng dịch vụ bưu điện để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả dịch vụ công trực tuyến.

Phát biểu tại buổi khai trương, ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị Sở TT&TT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các quận, huyện thực hiện kết nối phần mềm một cửa điện tử đang triển khai tại các đơn vị với Cổng dịch công thành phố; tổ chức tiếp nhận hồ sơ, và công khai thông tin về tình trạng giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố phục vụ nhu cầu của người dân, tổ chức, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Các sở, ngành, UBND các quận, huyện rà soát, bổ sung quy trình, phương thức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến; kết hợp chặt chẽ với việc triển khai Quyết định 45 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân…

Với chủ đề “Xây dựng chính quyền điện tử thành phố, hướng tới mục tiêu xây dựng Hải Phòng thành thành phố thông minh”, lãnh đạo TT &TT, trưởng, phó các phòng ban, đơn vị thuộc Sở đã trực tiếp trả lời, giải đáp các câu hỏi, ý kiến vướng mắc của các tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố Hải Phòng về các vấn đề, sự việc liên quan đến ngành Thông tin và Truyền thông thành phố, đặc biệt là công tác triển khai xây dựng chính quyền điện tử thành phố, xây dựng Hải Phòng thành thành phố thông minh.

T.Vân
 

Ý kiến bạn đọc ()