• Thoát bẫy thu nhập trung bình bằng cách nào?

    TBKD Việt Nam có thể tránh bẫy thu nhập trung bình? Làm thế nào để các ngành kinh tế của Việt Nam nâng cao tính cạnh tranh? Lời giải cho các vấn nạn này, không có cách nào khác là nâng cao năng suất lao động.

Xem thêm