• Khi nào SIM thiếu ảnh chân dung sẽ bị thu hồi?

    TBKD Theo Nghị định 49/2017 của Chính phủ, thuê bao di động kể cả trả trước hay trả sau đều phải cung cấp ảnh chụp chân dung nếu không muốn SIM bị thu hồi. Vậy khách hàng sở hữu nhiều số điện thoại sẽ phải chụp ảnh bao nhiêu lần?

Xem thêm