• Yêu cầu báo cáo tình hình xử lý 12 dự án thua lỗ ngành công thương thua trước ngày 30/9

    TBKD Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với các Bộ liên quan dự thảo Báo cáo Thường trực Ban Bí Thư, Quốc hội về tình hình xử lý các tồn tại, yếu kém đối với 12 dự án, doanh nghiệp thuộc ngành công thương thời gian vừa qua, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/9/2017.

  • Phải xử lí kiên quyết, khẩn trương 12 dự án thua lỗ ngành công thương

    TBKD Tại buổi làm việc lần thứ 2 về xử lý tồn tại, yếu kém của một số doanh nghiệp ngành công thương, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh: “Phải xử lý kiên quyết, khẩn trương, Nhà nước không bỏ thêm tiền cho các dự án này”.

  • Xử lý yếu kém một số dự án ngành công thương

    TBKD Đề xuất Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra làm rõ thực trạng hoạt động, thực trạng tài chính của các doanh nghiệp, dự án làm căn cứ xây dựng các phương án tái cơ cấu, xử lý cụ thể đối với từng dự án, doanh nghiệp và làm rõ sai phạm, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo qui định của pháp luật.

Xem thêm