• Tổ hợp tác Ea Kpam góp phần hoàn thành tiêu chí mô hình sản xuất

    TBKD Những năm gần đây, nhiều đoàn viên, thanh niên huyện Cư M’gar đã phát triển nhiều mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao, trong đó có thể kể đến Tổ hợp tác (THT) trồng nấm của thanh niên ở thôn 6 (xã Ea Kpam). Cách làm này đã tạo thuận lợi trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

  • Đăk Lăk: Một mô hình bảo vệ môi trường hiệu quả

    TBKD Cư M’gar là địa phương có diện tích lớn đất trồng lúa, rau, ngô, đậu đỗ, nên lượng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) được sử dụng không hề nhỏ, là tác nhân gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến nguồn nước, không khí, đất đai và sức khỏe con người.

Xem thêm