• Cấp nước Bến Thành chuyển từ sàn UPCoM lên niêm yết

    TBKD Sau 7 năm đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UPCoM, 9,36 triệu cổ phiếu BTW của Cty CP Cấp nước Bến Thành chính thức chuyển từ sàn UPCoM lên sàn niêm yết của Sở GDCK Hà Nội (HNX), với tổng giá trị niêm yết đạt 93,6 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 15.900 đồng/cổ phiếu.

Xem thêm