• GTNFoods đã mua thêm 3,2 triệu cổ phiếu Vilico

    TBKD CTCP GTNFoods (Mã: GTN) vừa thông báo đã hoàn tất mua vào gần 3,2 triệu cổ phiếu VLC của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP (Mã: VLC).

  • GTN tham vọng tăng 1.280% lợi nhuận

    TBKD Năm 2017, GTN đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu 117% so với năm 2017, đạt 3.950 tỷ đồng; lợi nhuận hợp nhất sau thuế mục tiêu 225 tỷ đồng, tăng 1.280% so với 2016 (trong đó lợi nhuận cổ đông công ty mẹ 70 tỷ đồng, tăng 337,5%).

Xem thêm