• Sản xuất đi đôi với bảo vệ môi trường

    TBKD Tập trung phát triển kinh tế nhưng không quên công tác bảo vệ môi trường (BVMT) đã giúp HTX Mai vàng Phú Hưng (ấp Phú Hưng, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) thu được nhiều kết quả đáng khích lệ, đời sống và môi trường làm việc của các thành viên và người lao động cũng được cải thiện từng ngày.

  • Quảng Trị: Tạo đột phá để phát triển HTX kiểu mới

    TBKD Những năm qua, Hợp HTX Dịch vụ sản xuất nông nghiệp Phú Hưng (xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) đã đẩy mạnh liên doanh, liên kết với doanh nghiệp, hỗ trợ thành viên sản xuất, tiêu thụ hàng hóa nông sản thuận lợi, tạo điều kiện cho xã viên nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế gia đình, góp phần vào thực hiện thành công Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) của địa phương..

  • HTX Phú Hưng: Góp phần bảo vệ môi trường sinh thái

    TBKD Trồng rừng tại HTX Dịch vụ sản xuất nông nghiệp Phú Hưng (Hải Phú, Hải Lăng, Quảng Trị) đã tạo ra bước đột phá trong phát triển lâm nghiệp ở Quảng Trị. Không những tận dụng được lợi thế của địa phương, HTX đã góp phần quan trọng trong bảo vệ môi trường (BVMT) và thúc đẩy kinh tế địa phương.

Xem thêm