• HTX Tân Lạc bảo đảm vệ sinh môi trường địa phương

    TBKD Dù vệ sinh môi trường (VSMT) không phải là lĩnh vực hoạt động chính, nhưng từ khi kiêm nhiệm thêm hoạt động này, HTX Tiểu thủ công nghiệp và VSMT huyện Tân Lạc (Hòa Bình) đã góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường (BVMT), đồng thời giải quyết tình trạng vứt rác thải bừa bãi, gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường sống trên địa bàn thị trấn Mường Khến.

  • HTX Tân Lạc phát triển bền vững từ sản xuất hương an toàn

    TBKD Tận dụng nguồn mùn cưa, bã mía của địa phương để sản xuất hương (nhang) an toàn đã giúp HTX hương trầm Tân Lạc (Quỳ Châu, Nghệ An) mang lại việc làm cho nhiều lao động, phù hợp với thực trạng của địa phương và góp phần bảo vệ môi trường.

Xem thêm