• HTX Thành Đạt: Sản xuất gắn với bảo vệ môi trường

    TBKD HTX chăn nuôi tổng hợp Thành Đạt (xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) được thành lập ngày 20/4/2015. Đây là một trong số ít những mô hình HTX kiểu mới hoạt động hiệu quả thành công tại huyện Tiên Lãng. Ngay từ khi thành lập, HTX đã chú trọng chăn nuôi an toàn theo quy trình VietGAP, vừa cung ứng sản phẩm chăn nuôi sạch ra thị trường, vừa góp phần bảo vệ môi trường (BVMT).

  • HTX Thành Đạt (Đăk Lăk): Sức bật kinh tế từ cây ca cao

    TBKD HTX Nông nghiệp Thành Đạt (trụ sở thôn 4, xã Ea Sar, huyện Ea Kar, Đăk Lăk) chính thức đi vào hoạt động từ năm 2011 với 7 thành viên. Năm 2015, HTX chuyển đổi sang mô hình HTX kiểu mới theo Luật HTX 2012, từ đó, hoạt động của HTX đã có những bước phát triển vượt bậc với cây ca cao.

  • HTX Thành Đạt nuôi giun quế góp phần bảo vệ môi trường

    TBKD Việc nuôi giun quế của HTX Thành Đạt (Ba Tri, Bến Tre) vừa tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có, tạo thu nhập cao và giải quyết việc làm cho nhiều lao động vừa mang lại nhiều lợi ích cho môi trường. Thức ăn chính của giun là phân bò, các loại rác hữu cơ hoại mục, vì vậy nuôi giun quế góp phần xử lý chất thải từ gia súc, gia cầm, chất thải nông nghiệp một cách hiệu quả.

Xem thêm