• Hòa Bình: Tiềm năng Tổ hợp tác mây - tre đan xóm Rậm

    TBKD Thực hiện tiêu chí số 13 trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới về mô hình sản xuất, trong những năm qua, các cấp chính quyền xã Cư Yên (Lương Sơn, Hòa Bình) đã triển khai nhiều mô hình, tổ hợp tác (THT) sản xuất đã phát huy hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm cho người lao động. Điển hình trong đó là, THT mây - tre đan xóm Rậm.

  • Sản xuất sạch hơn ở HTX Mây tre An Khê

    TBKD HTX Mây tre An Khê thuộc quận Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng là ngọn cờ đầu của kinh tế tập thể ở Đà Nẵng, được nhận Bằng khen, Cờ thi đua đơn vị xuất sắc của Bộ Công Thương, Liên minh HTX Việt Nam, UBND Tp.Đà Nẵng, Bộ Tài chính, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam và của Liên minh HTX Tp.Đà Nẵng.

  • Bắc Giang: Nhân rộng các HTX điển hình

    TBKD Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hiện có nhiều HTX có năng lực tốt về tổ chức quản lý, tài chính, đạt hiệu quả cao trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. Thực tế cho thấy, để ngày càng có nhiều HTX hoạt động hiệu quả, rất cần sự trao đổi kinh nghiệm, mở rộng liên kết giữa các đơn vị.

Xem thêm