• Bắc Giang: Thấy gì từ thực hiện Luật HTX 2012

    TBKD Dù còn tồn tại và nhiều HTX yếu kém, nhưng so với cả nước, Bắc Giang được xem là địa phương sớm chuyển đổi và đạt tỷ lệ cao HTX tổ chức lại theo Luật HTX 2012. Kinh nghiệm ở tỉnh cho thấy, vấn đề nhận thức đúng và đủ mang tính chất quyết định đến phát triển HTX.

  • Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang: Kết nối cung cầu HTX quy mô lớn

    TBKD Với sáng kiến tổ chức thành công kết nối cung cầu HTX từ năm trước, Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang tiếp tục tổ chức hội nghị cung cầu lần 2 có quy mô lớn hơn, mở rộng tới các HTX của 13 tỉnh, thành phố, từ Tp.HCM, Đà Nẵng đến nhiều địa phương phía Bắc.

Xem thêm