• Tăng thuế GTGT lên 11% - bước tiến hay lùi?

    TBKD Phương án mới nhất mà Bộ Tài chính khi sửa luật thuế là từ 1/1/2019 chỉ tăng thuế giá trị gia tăng (GTGT) từ 10% lên 11% thay vì 12% như đề xuất trước đó. Có ý kiến cho rằng Bộ này chịu “lùi một bước” từ nhiều ý kiến góp ý. Nhưng phương án tăng mức thuế GTGT lên 11% đã thật sự thỏa đáng?

  • Không nên duy trì vàng miếng thương hiệu quốc gia

    TBKD Luật sư Trương Thanh Đức, Chủ tịch công ty Luật Basico, cho rằng không nên duy trì vàng miếng thương hiệu quốc gia, vì thương hiệu nào là câu chuyện của thị trường, nó không phải là tiền tệ nói chung, đồng tiền Việt Nam nói riêng, không phải là sản phẩm đặc thù của Việt Nam, không có hàm lượng chất xám, trí tuệ, công nghệ hay yếu tố nào khác của thương hiệu quốc gia.

  • Bộ Công Thương nói gì về dự thảo độc quyền nhà nước?

    TBKD Theo Bộ Công Thương, việc ban hành Danh mục sẽ giúp hệ thống hóa và minh bạch hóa tất cả các loại hàng hóa, dịch vụ, địa bàn độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại phù hợp với cam kết quốc tế, các chính sách và quy định hiện hành..;

Xem thêm