• Sẽ “khải tử” nợ thuế “ảo”

    TBKD Hơn 27.300 tỷ đồng tiền nợ thuế của những chủ doanh nghiệp đã chết, mất tích; nợ quá 10 năm và nợ không có đối tượng đang được Bộ Tài chính tính toán “dọn dẹp”.

Xem thêm