• Xúc tiến thương mại thông qua triển lãm quốc tế tại Thái Lan

    TBKD Ngày 2/2, tại Hà Nội, Cục Hội nghị và Triển lãm Thái Lan (TCEB) đã tổ chức diễn đàn kết nối doanh nghiệp tại Hà Nội để gặp gỡ và tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp, tổ chức xúc tiến thương mại và Hiệp hội Việt Nam đối với Thái Lan.

Xem thêm
Like Trang để theo dõi