• Altice tham gia gói thầu Charter Communications

    TBKD Altice đang tham gia một gói thầu Charter Communications, nhà điều hành cáp lớn thứ hai của Mỹ và cũng là chủ sở hữu của các tài sản từng do Time Warner Cable nắm giữ trước đó.

Xem thêm