• Trái phiếu 5 năm không bán được đồng nào

    TBKD Trong phiên đấu thầu trái phiếu hôm nay (15/11), Kho bạc Nhà nước chỉ huy động thành công 616 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong tổng số 2.000 tỷ đồng gọi thầu. Đặc biệt, kỳ hạn 5 năm vẫn không huy động được đồng nào; lãi suất kỳ hạn 7 năm tiếp tục tăng nhẹ.

  • Huy động thêm 13.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

    TBKD Phiên đấu thầu ngày 16/12/2015 có tổng khối lượng gọi thầu 13.000 tỷ đồng với 2 loại kỳ hạn: 3 năm (10.400 tỷ đồng) và 5 năm (2.600 tỷ đồng).

Xem thêm