• Thao túng cổ phiếu HNG, bà Trần Thị Minh Phượng bị phạt 600 triệu đồng

    TBKD Căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và kết quả xác minh của Cơ quan công an, ngày 10/08/2017, UBCKNN ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Trần Thị Minh Phượng số tiền 600 triệu đồng.

Xem thêm