• Không để người dân đứt bữa vì bão số 10 

    TBKD Thủ tướng khẳng định: “Việc đầu tiên là bảo đảm cuộc sống tối thiểu cho người dân, không để rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, thiếu cơm lạt muối, đứt bữa do bão số 10 gây ra”.

Xem thêm