• Giá USD biến động nhẹ

    TBKD Sáng 9/2, tỷ giá trung tâm VND/USD lên mức 22.440 đồng/USD, tăng 5 đồng so với cùng thời điểm hôm qua, giá USD tại nhiều ngân hàng tiếp tục biến động.

  • Giá USD biến động nhẹ

    TBKD Sáng 6/11, tỷ giá trung tâm tăng 7 đồng, giá USD tại nhiều ngân hàng thương mại biến động nhẹ.

Xem thêm