• Chuyện về một “Nhà khoa học” không bằng cấp

    TBKD Thời đại công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nhiều người bỏ công bỏ của đầu tư cho việc học hành để trở thành lãnh đạo, nhà khoa học.…Thế nhưng, sự sáng tạo xuất chúng ngoài bằng cấp học vị vẫn xuất hiện một cách tự nhiên mang nhiều ẩn số. Ở Việt Nam, có những nông dân “hai lúa” không học hàm, bằng cấp vẫn nghiên cứu, đưa ra mô hình máy bay, tàu ngầm...

  • Việt Nam chỉ còn 10-15 năm để thành quốc gia phát triển

    TBKD Nếu so với kinh nghiệm các nước và các chỉ số về kinh tế của nước ta đặc biệt chỉ số về năng suất lao động, chúng ta còn khoảng 10-15 năm nữa để thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá đưa đất nước từ nước nghèo trở thành quốc gia phát triển. 

Xem thêm