• Phạt NTACO 285 triệu đồng do vi phạm hàng loạt quy định

    TBKD Ngày 06/10/2017, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần NTACO (mã:ATA) tổng số tiền 285 triệu đồng do vi phạm hàng loạt quy định trong lĩnh vực chứng khoán.

Xem thêm