• Luật Chăn nuôi không phải để “ôm” quyền

    TBKD Dự luật Chăn nuôi (đang được lấy ý kiến rộng rãi) còn nhiều điểm cần bổ sung, điều chỉnh khi vẫn mang nặng tính quản lý “ôm” quyền của Bộ NN&PTNT hơn là cơ sở để các cá nhân, hộ gia đình, tổ chức thực hiện hiện việc phát triển và cạnh tranh bền vững ngành chăn nuôi.

  • Tân “tư lệnh” nông nghiệp sẽ giúp ngành chăn nuôi thắng thế?

    TBKD Vụ kiện chống bán phá giá gà nhập từ Mỹ đến nay coi như giậm chân tại chỗ, ngành chăn nuôi nội địa xem ra vẫn thua thiệt, thất thế trước sức ép cạnh tranh của thời hội nhập sâu. Vị tân “tư lệnh” ngành nông nghiệp vừa được Quốc hội bầu vào ngày 28/7, ông Nguyễn Xuân Cường, liệu có thể thay đổi cục diện ngành chăn nuôi?

Xem thêm