• Đưa vốn “về quê”: Giảm nỗi lo trong tương lai

    TBKD Tín dụng hiện đang rót mạnh cho các đối tượng khách hàng nông nghiệp, nông thôn, nông dân bởi đây là một kênh đầu tư an toàn, ổn định mặc dù lợi nhuận có thể không bằng cho vay một số lĩnh vực khác.

  • Cầm cố 6 sổ đỏ mới vay được 2,5 tỷ đồng

    TBKD Trong khi hầu hết các ngân hàng đều khẳng định sẵn sàng ưu tiên cho vay lĩnh vực nông thôn, nhưng thực tế thì hoàn toàn khác, có những doanh nghiệp (DN) phải cầm cố 6 sổ đỏ mới vay được vốn ngân hàng.

Xem thêm