• Những điểm nghẽn cần khơi thông

    TBKD Theo các dự báo, thời điểm sau ngày 15/8, hoạt động mua bán – sáp nhập doanh nghiệp, chuyển nhượng dự án sẽ phát triển sôi động và nhộn nhịp hơn. Thời điểm đó, Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ xấu có hiệu lực thi hành, tạo ra tín hiệu hết sức tích cực khi giải quyết được điểm nghẽn của nền kinh tế.

  • Chủ tịch Ninh Vân Bay đăng ký bán 3 triệu cổ phiếu NVT

    TBKD Ông Lê Xuân Hải - Chủ tịch HĐQT CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (mã: NVT) vừa thông báo đăng ký bán ra 3 triệu cổ phiếu NVT trong tổng số 3.008.848 cổ phiếu đang nắm giữ để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

Xem thêm