• Ngân hàng kiếm tiền từ phân phối bảo hiểm

    TBKD Các ngân hàng những năm gần đây đã bắt đầu đưa bảo hiểm vào danh mục các sản phẩm, dịch vụ kinh doanh của mình và xem bancassurance (phân phối bảo hiểm qua ngân hàng) là một yếu tố cấu thành thu nhập phí thuần từ các dịch vụ thu phí.

  • HTX An Ninh Tây: Phát triển vì lợi ích tập thể

    TBKD HTX Nông nghiệp An Ninh Tây (xã An Ninh Tây, Tuy An, Phú Yên) nhờ tích cực mở rộng hướng phát triển và quan tâm đến xã viên nên hoạt động SX-KD ngày càng thuận lợi và hiệu quả.

Xem thêm