• Bộ Công Thương bất ngờ xin dừng dán tem bia

    TBKD Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã đồng ý với đề nghị dừng triển khai Đề án "Nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất và kinh doanh bia" cuả Bộ Công Thương.

Xem thêm