• Giá chuối tăng, chưa vội mừng!

    TBKD Dù thương lái Trung Quốc về tận vườn để thu mua khi giá chuối đang tăng gấp chục lần so với hồi “giải cứu” năm ngoái, các nông dân trồng chuối cũng nên cẩn thận hơn nhằm tránh tái diễn cảnh “chất đống”. Để tăng giá trị mặt hàng chuối, không thể mãi “ăn xổi ở thì”, trông chờ vào thương lái.

  • Giá chuối giảm mạnh, nông dân gặp khó

    TBKD Nếu như mọi năm, chuối được các đơn vị thu mua với giá cao thì năm nay giá chuối tại một số vùng hạ còn một nửa.

Xem thêm