• Giảm lãi suất, cơ hội tăng lợi nhuận

    TBKD Quyết định giảm lãi suất lần này của các ngân hàng sẽ giúp khách hàng dễ dàng hơn trong việc tiếp cận nguồn vốn giá rẻ để biến những dự án đang còn nằm trên giấy thành cơ hội tăng trưởng lợi nhuận trong thời gian tới.

  • Doanh nghiệp xin giảm lãi suất

    TBKD Ngoài tình trạng thiếu vốn trung và dài hạn hiện đang diễn ra ở nhiều doanh nghiệp (DN) Việt, nhìn chung, các DN trong nước đều mong muốn lãi suất giảm hơn nữa để tăng sức cạnh tranh với DN nước ngoài.

Xem thêm