• Thêm 6 chứng khoán không được giao dịch ký quỹ trên HoSE

  TBKD Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa công bố danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ; bao gồm HDG, PVD, SCD, SII, TDC và TV1.

 • Cổ phiếu TDH bị đưa vào danh sách không được cho vay margin

  TBKD Theo thông báo từ Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HoSE), cổ phiếu TDH của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức bị đưa vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ, nguyên nhân do doanh nghiệp nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế.

 • ROS chính thức được giao dịch ký quỹ

  TBKD Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HoSE) vừa có thông báo về việc đưa cổ phiếu ROS ra khỏi danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ.

 • Cổ phiếu HVG bị đưa vào danh sách không được giao dịch ký quỹ

  TBKD Ngày 6/2/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) thông báo cổ phiếu HVG của CTCP Hùng Vương không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC Hợp nhất kiểm toán năm 2016 bị âm.

 • Siết chặt giao dịch chứng khoán T+0

  TBKD Tại hội thảo sáng 7/10, lãnh đạo Uỷ ban chứng khoán nhà nước đã chia sẻ nhiều điểm mới “cởi trói” cho việc giao dịch CK trong ngày, giao dịch ký quỹ… trong dự thảo thông tư mới.

 • JVC không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý III/2015

  TBKD Sở GDCK Tp.HCM vừa công bố danh sách 55 chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý III/2015. Đây là những cổ phiếu bị cảnh báo, bị kiểm soát, kiểm soát đặc biệt hoặc có thời gian niêm yết dưới 6 tháng.

Xem thêm