• Nông nghiệp khó “hút” vốn ngoại

    TBKD Năm nay, một trong những nhiệm vụ chiến lược của ngành nông nghiệp là thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), nhưng đã qua 6 tháng đầu năm, mức vốn “hút” được vẫn chưa tương xứng tiềm năng. Tính đến ngày 20/6, tổng vốn FDI vào nông nghiệp đạt 3,46 tỷ USD, với 516 dự án, bằng 1,1% tổng vốn FDI (306,3 tỷ USD).

  • Năng lực hấp thụ vốn FDI “có vấn đề”

    TBKD Giữa kỳ vọng và thực tế là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau nếu mổ xẻ vấn đề thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), môi trường đầu tư trong bối cảnh hội nhập sâu như hiện nay. Đặc biệt khi năng lực hấp thụ vốn FDI của nền kinh tế thực tế không cao như những gì đã cam kết.

  • Nông nghiệp Việt năm 2017: Hút vốn FDI là nhiệm vụ chiến lược

    TBKD Bộ NN&PTNT đang gấp rút hoàn thiện Nghị định về thu hút vốn đầu tư FDI vào lĩnh vực nông nghiệp để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý I/2017. Hút vốn FDI vào nông nghiệp cũng là nhiệm vụ chiến lược của ngành nông nghiệp Việt Nam sau một năm 2016 đầy chông gai.

Xem thêm