• Vốn “khủng” từ EU có vào Việt Nam?

    TBKD Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) được cho là sẽ tạo động lực thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Tuy nhiên, cơ hội này chỉ có thể được khai thác khi các nhà đầu tư cảm thấy chi phí đầu tư đủ thấp, thủ tục đầu tư minh bạch và các rủi ro hầu như có thể dự đoán được.

  • Hàng hoá Việt “chen chân” vào ASEAN

    TBKD Đã có nhiều hàng Việt thâm nhập vào các nước ASEAN trong chiến lược phát triển, mở rộng thị trường. Theo Tổng cục Hải quan, kim ngạch thương mại hai chiều của Việt Nam với ASEAN tăng trưởng cao, từ 3,3 tỷ USDtrong năm 1995 lên 42,1 tỷ USD năm 2015 (tăng gần 13 lần).

  • Việt Nam đang giành thị phần thương mại tại EU

    TBKD Việt Nam đang giành thị phần thương mại tại Liên minh châu Âu (EU) từ tay các nước Đông Nam Á khác .

Xem thêm