• Làm sao để rau quả ít xuất... “tươi”

    TBKD Thành tích xuất khẩu (XK) rau quả của Việt Nam hiện chủ yếu vẫn là xuất trái cây tươi và thị trường dễ tính Trung Quốc đang chiếm tỷ lệ nhiều nhất (đến 75,7%). Thách thức lớn của ngành rau quả là làm sao nâng giá trị thông qua chế biến sâu để chinh phục các thị trường XK khó tính nhằm mang lại kim ngạch nhiều hơn.

  • Quyết tâm vươn xa của HTX thanh long Long Trì

    TBKD Khi bảng tên ghi danh HTX thanh long Long Trì là mô hình đầu tiên vận động các thành viên tự nguyện thành lập HTX thanh long trên địa bàn tỉnh Long An, không ít người phải thừa nhận đây là mô hình cần nhân rộng, mang lại nhiều cơ hội cho người trồng thanh long nơi đây.

Xem thêm