• Nông nghiệp 4.0: Làm đúng nông dân sẽ cười!

    TBKD Nông nghiệp 4.0 đang được nói đến nhiều, nhưng trong bối cảnh hiện nay tồn tại những thách thức gì, nên phát triển theo hướng nào, học hỏi ai, cần những giải pháp, chính sách hỗ trợ ra sao, vai trò của doanh nghiệp (DN) đến đâu... Phóng viên Thời báo Kinh Doanh đã phỏng vấn chuyên gia kinh tế Nguyễn Hoàng Dũng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu & Phát triển Giá trị cốt lõi Việt Nam (IRCV) về vấn đề này.

  • “Kích hoạt” nông sản từ nông dân

    TBKD Một nhóm “thủ lĩnh” nông dân ở Đồng Tháp mới được trao tặng những chiếc điện thoại thông minh (smartphone) để phục vụ việc nâng giá trị nông sản của chính mình. Đây là hoạt động tích cực tiếp cận nông nghiệp 4.0. Nếu muốn “kích hoạt” nông sản Việt phát triển mạnh hơn trong tương lai, không ai khác hơn, phải từ chính những nông dân biết tận dụng thế mạnh công nghệ mới.

  • Hành động để hướng đến “nông nghiệp 4.0”

    TBKD Cần có nhận thức đúng đắn và hành động nhiều hơn cho một nền “nông nghiệp 4.0”, gắn nông nghiệp hiện đại với ứng dụng công nghệ thông tin và các thiết bị hiện đại vào sản xuất. Đó là điều được lãnh đạo Chính phủ gửi gắm đến những người đã, đang và sẽ làm nông nghiệp, bởi vì đây là điều tất yếu nếu như nền nông nghiệp Việt không muốn “lỡ chuyến tàu” hội nhập.

Xem thêm