• Thêm “vòng kim cô” cho chăn nuôi?

    TBKD Ngành chăn nuôi trong nước tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn và mức độ cạnh tranh với sản phẩm nhập khẩu ngày càng khốc liệt. Để ngành phát triển bền vững và có chất lượng cao, nhiều giải pháp đã được đưa ra, trong đó yêu cầu về chăn nuôi tập trung, quy hoạch vùng, chủ động đảm bảo nguồn thức ăn chăn nuôi trong nước được đặt ra khá cấp thiết.

  • Xuất khẩu thịt, “bài toán” khó!

    TBKD 6 tháng đầu năm nay, ngành nông nghiệp đã đạt được những kết quả tăng trưởng khả quan. Song để đạt được mục tiêu tăng trưởng 3,05% GDP của toàn ngành trong cả năm là hết sức khó khăn, đòi hỏi sự chỉ đạo quyết liệt, đặc biệt là tháo gỡ “nút thắt” về thị trường và tổ chức sản xuất tập trung, quy mô.

Xem thêm