• Làm sao để rau quả ít xuất... “tươi”

    TBKD Thành tích xuất khẩu (XK) rau quả của Việt Nam hiện chủ yếu vẫn là xuất trái cây tươi và thị trường dễ tính Trung Quốc đang chiếm tỷ lệ nhiều nhất (đến 75,7%). Thách thức lớn của ngành rau quả là làm sao nâng giá trị thông qua chế biến sâu để chinh phục các thị trường XK khó tính nhằm mang lại kim ngạch nhiều hơn.

  • Năng lực công nghệ thấp: “Điểm nghẽn” của ngành rau quả Việt

    TBKD Để nâng cao giá trị gia tăng và lợi thế cạnh tranh cho ngành rau quả Việt Nam, giảm tổn thất sau thu hoạch, điều cần thiết phải nâng cao năng lực công nghệ của ngành. Qua đó thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, triển khai, cải tiến, giải mã và đổi mới công nghệ trong quá trình chế biến rau quả.

Xem thêm