• Ngân hàng mở thêm kênh huy động vốn

    TBKD Sắp tới, ngân hàng sẽ có thêm kênh huy động vốn bền vững từ người nước ngoài, theo một thông tư mà Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang đưa ra lấy ý kiến.

Xem thêm