• Vốn “khủng” từ EU có vào Việt Nam?

    TBKD Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) được cho là sẽ tạo động lực thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Tuy nhiên, cơ hội này chỉ có thể được khai thác khi các nhà đầu tư cảm thấy chi phí đầu tư đủ thấp, thủ tục đầu tư minh bạch và các rủi ro hầu như có thể dự đoán được.

  • Vướng rào cản hành chính: Nông lâm thuỷ sản xuất khẩu đuối sức

    TBKD Những rào cản về thủ tục hành chính làm chi phí tăng cao, sản phẩm cạnh tranh yếu, trong khi các chương trình xúc tiến thương mại nghèo nàn, không thiết thực, DNvà người sản xuất thiếu tính liên kết… đang là nguyên nhân khiến cho các sản phẩm nông, thủy sản xuất khẩu vốn là thế mạnh của nước ta đang ngày càng "đuối" trong cuộc chơi toàn cầu.

Xem thêm