• Thêm “vòng kim cô” cho chăn nuôi?

    TBKD Ngành chăn nuôi trong nước tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn và mức độ cạnh tranh với sản phẩm nhập khẩu ngày càng khốc liệt. Để ngành phát triển bền vững và có chất lượng cao, nhiều giải pháp đã được đưa ra, trong đó yêu cầu về chăn nuôi tập trung, quy hoạch vùng, chủ động đảm bảo nguồn thức ăn chăn nuôi trong nước được đặt ra khá cấp thiết.

  • Đến lúc hàng Việt “phản công, Bắc tiến”

    TBKD Từ nay đến cuối năm, thị trường phía Bắc, nhất là vùng nông thôn, đã được nhiều doanh nghiệp (DN) thuộc nhóm hàng Việt chất lượng cao tập trung đẩy mạnh kênh phân phối nhằm cải thiện thị phần trước sức lấn át của hàng Tàu, hàng Thái và kể cả hàng rởm. Tuy nhiên, để đưa lượng hàng lớn tiến ra Bắc không phải lúc nào cũng suôn sẻ.…

Xem thêm