• Hải quan phấn đấu tăng tỷ lệ tờ khai được vào luồng xanh

  TBKD Giảm thời gian thông quan dưới 36 giờ với hàng hóa xuất khẩu, dưới 41 giờ với hàng hóa nhập khẩu; giảm tỷ lệ hàng nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành (từ 30 đến 35%) hiện nay xuống còn 15%; cắt giảm tối thiểu 10% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính là mục tiêu cụ thể của Tổng cục Hải quan trong thời gian tới.

 • Pega quyết tăng tỷ lệ nội địa hóa xe đạp điện và xe máy điện lên 70%

  TBKD Công ty cổ phần Xe điện toàn cầu Pega LTT vừa chính thức công bố thông tin chi tiết về quy trình sản xuất các sản phẩm xe đạp điện và xe máy điện mới với mục tiêu chiến lược tăng tỷ lệ nội địa hóa để trở thành thương hiệu đầu tiên của Việt Nam tự chủ hoàn toàn trong khâu sản xuất xe điện 2 bánh.

 • Kho vận Miền Nam đăng ký mua 2,25 triệu cổ phiếu MHC

  TBKD Công ty Kho vận miền Nam (mã STG - HoSE) vừa thông báo đăng ký mua 2,25 triệu cổ phiếu MHC của công ty cổ phần MHC.

 • Trung Quốc bỏ chính sách một con

  TBKD Trung Quốc vừa quyết định chấm dứt chính sách một con kéo dài hàng thập kỷ qua.

 • Ngân hàng Chính sách được bổ sung tín dụng thêm 3,5%

  TBKD Ngày 22/6, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 899/QĐ-TTg về việc bổ sung kế hoạch tín dụng năm 2015 của Ngân hàng Chính sách xã hội thêm 3,5%, nâng chỉ tiêu kế hoạch tăng dư nợ tín dụng năm 2015 của Ngân hàng Chính sách xã hội lên mức 10% so với thực hiện năm 2014, tương đương mức tăng 11.600 tỷ đồng.

 • Tăng tỷ lệ sở hữu NĐT nước ngoài tại NHTM?

  TBKD Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên, cho biết Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi quy định hiện hành theo hướng tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại các ngân hàng thương mại Việt Nam.

Xem thêm