• Google tuyên chiến mạnh mẽ với chủ nghĩa khủng bố

    TBKD Trước lo ngại ngày một tăng của chính quyền các nước trên thế giới rằng mạng internet là nơi nuôi dưỡng mầm mống của hệ tư tưởng cực đoan, Google mới đây đã tiết lộ một số chính sách mới nhằm ngăn chặn những video có nội dung cổ súy và kích động khủng bố.

Xem thêm