• Bắc Giang: Xây dựng NTM kiểu mẫu phù hợp đặc thù địa phương

  TBKD Sau khi “cán đích”, nhiều địa phương trong tỉnh Bắc Giang đang tích cực triển khai kế hoạch, giải pháp để giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí, xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu.

 • Bắc Giang: Phát triển HTX nông nghiệp công nghệ cao

  TBKD Với mục tiêu đổi mới, phát triển HTX, tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn, tỉnh Bắc Giang đặt mục tiêu từ nay đến năm 2020 mỗi năm thành lập mới 15 - 20 HTX trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó, có 40 - 50% HTX hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

 • HTX Yên Dũng khẳng định được thương hiệu rau an toàn

  TBKD Do không sử dụng hóa chất trong quá trình sản xuất, nên sản phẩm của HTX rau sạch Yên Dũng (Bắc Giang) cung ứng ra thị trường luôn bảo đảm về chất lượng. Mô hình sản xuất của HTX cũng được đánh giá cao vì góp phần bảo vệ môi trường (BVMT) trong sản xuất nông nghiệp ở địa phương.

 • Bắc Giang: Thấy gì từ thực hiện Luật HTX 2012

  TBKD Dù còn tồn tại và nhiều HTX yếu kém, nhưng so với cả nước, Bắc Giang được xem là địa phương sớm chuyển đổi và đạt tỷ lệ cao HTX tổ chức lại theo Luật HTX 2012. Kinh nghiệm ở tỉnh cho thấy, vấn đề nhận thức đúng và đủ mang tính chất quyết định đến phát triển HTX.

 • Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang: Kết nối cung cầu HTX quy mô lớn

  TBKD Với sáng kiến tổ chức thành công kết nối cung cầu HTX từ năm trước, Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang tiếp tục tổ chức hội nghị cung cầu lần 2 có quy mô lớn hơn, mở rộng tới các HTX của 13 tỉnh, thành phố, từ Tp.HCM, Đà Nẵng đến nhiều địa phương phía Bắc.

 • HTX Sơn Động: Xử lý chất thải, bảo vệ môi trường

  TBKD HTX Vệ sinh môi trường huyện Sơn Động (Bắc Giang) đã từng bước vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ thu gom rác thải tại địa phương. Những đóng góp của HTX cũng là nền tảng để mọi người tin tưởng, ủng hộ.

 • HTX Hoàng Lương (Bắc Giang): Sản xuất theo chuỗi, mở cửa thị trường

  TBKD Với thu nhập bình quân 500 - 600 triệu đồng/ha/năm, rau cần đang trở thành “cây tiền triệu” của các hộ xã viên HTX Sản xuất và tiêu thụ rau cần Hoàng Lương (xã Hoàng Lương, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang).

 • Thêm 4 doanh nghiệp nhà nước được sắp xếp, cổ phần hóa

  TBKD Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp vừa công bố Báo cáo tình hình thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và việc thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ.

 • Bắc Giang có thêm khu công nghiệp

  TBKD Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Châu Minh - Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

 • Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm các HTX ở Bắc Giang

  TBKD Sáng 29/11, tại Bắc Giang, Gs.Ts. Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã làm việc với lãnh đạo huyện Lạng Giang về phát triển HTX trên địa bàn.

Xem thêm